Tel : +90 850 305 46 27 // +90 532 736 98 08

Gizlilik_Politikasi


Retireepass.com, Modüler İnovasyon Turizm ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.’ne ait bir internet sitesidir ve site üyelerinden (müşterilerden) istenen bilgilerin nasıl muhafaza edildiği ve değerlendirildiğine ilişkin, tüm ayrıntıları ve uygulama esaslarını, bu sayfada açıklamaktadır.

En başında belirtmeliyiz ki, güvenerek, ihtiyaç duyulan asgari ölçülerdeki, temel iletişim ve diğer kişisel verilerinizi sitemizle (bizlerle) paylaşmanız hususunda göstermiş olduğunuz sağduyuya müteşekkiriz. Hiç şüphesiz, sözkonusu iletişim ve diğer kişisel bilgi/veri paylaşımlarınız, adeta bir iş ortağımız yaklaşımında, sizleri iyice anlayarak, sunduğumuz hizmetleri mükemmel bir hale getirme çabamızla ilgilidir. Gizlilik Politikasına ilişkin, bu yazılı taahhütümüz, söz konusu verilerin, sadece menfaatleriniz doğrultusunda değerlendirilmesi ve korunması esasına dayalı yaklaşımlarımızı kapsamaktadır. Dolayısıyla, sizler de web platformumuza (sitemize) yaptığınız ve yapacağınız ziyaretlerle, aynı zamanda, söz konusu gizlilik taahhüdümüze ilişkin değerlendirmelerimizi ve yaklaşımımızı, kabul, beyan ve taahhüt etmiş bulunmaktasınız.WEB PLATFORMUMUZA (SİTEMİZE) BIRAKILAN İLETİŞİM VERİLERİNİZİN HANGİ AMAÇLA DEĞERLENDİRİLECEĞİNE İLİŞKİN ESASLAR Bırakılan ve/veya Bırakılacak Olan (Kişisel) Üye Verileri

İşlemin içeriğine paralel olarak, Web Platformumuzda (sitemizde) yeralan üyelik ve sipariş esnasında gereken ve bıraktığınız/bırakacağınız her türlü demografik ve kişisel bilgileriniz, doğrudan sistemimizde kayıt altına alınmaktadır ve kuşkusuz, hizmet veya ürün satın alma esnasındaki sürecin sonuçlandırılmasını sağlamak adına, talep edilecek olan asgari bilgiler kredi kartı, banka v.d. mali bilgilerinizi de kapsamaktadır. Dolayısıyla, talep edilen her türlü bilgi, müşteri odaklı hizmet verebilmemiz adına, sizleri daha iyi tanıyabilmek, bulunduğunuz coğrafyada, size özel, çekici gelebilecek hizmet ve ürünlerimizin bilgilerini ve ayrıcalıklarını anında paylaşmak, ürün ve hizmet sipariş ve satın alma süreçlerinizi en mükemmel,, kullanıcı dostu (user friendly) bir site yaklaşımıyla sürdürebilmemiz ve gerçekleştirebilmemiz amacına ilişkindir.ELEKTRONİK POSTA İLETİŞİMİ

Retireepass.com web platformuna (sitesine) üyelik esnasında bırakılan iletişim bilgileri ve e-mail adresiniz, sonrasında, periyodik olarak, karşılıklı bir iletişim çerçevesinde, aksini belirtmediğiniz müddetçe, müşteri odaklı hizmet anlayışımızla paralel olarak, geliştirdiğimiz ve geliştireceğimiz her türlü, ürün ve hizmet ayrıcalıklarının, üyelerimizce, rutin olarak, elektronik posta adresi (e-posta/e-mail) ve cep mesajı şeklinde, bilgilendirmelerimizi kapsayacaktır. Kuşkusuz, arzu ettiğiniz taktirde, bilgilendirme istemediğinizi içeren bilgi notunu bizlere ulaştırdığınızda, rutin bilgilendirme listelerimizden çıkabilirsiniz.MALİ VERİLER

Retireepass.com platformunda bir satın alma işlemi yapan üyemize ait mali bilgilerin, süreci sonuçlandırmak maksadıyla, banka, kredi kartı şirketi gibi 3. Tarafları temsil eden mali kuruluşlarca paylaşılmasını da, aynı zamanda teyit etmiş bulunmaktasınız. Söz konusu paylaşımlar, kredi kartı numarası, son kullanma tarihi, CVV2 gibi unsurlarla birlikte, diğer ihtiyaç duyulabilecek tüm mali verileri içerir. Haliyle, bulunduğunuz coğrafya ile ilgili, cazip ürün ve hizmet bilgilendirmeleri hakkında yapılan rutin paylaşımlara ek olarak, bunlardan ne şekilde, nasıl ve neden yararlanabileceğinize ilişkin, konu bazındaki tanıtıcı ve bilgilendirici mesajlarımızı da, gerek sipariş öncesi, gerekse satın alma sonrası, zaman zaman sizlerle e-posta veya cep mesajı yoluyla paylaşacağız. Dolayısıyla, e-posta veya cep mesajı yoluyla alabileceğiniz her türlü mesajımızın içeriği, sadece, müşteri odaklı hizmet çerçevesinde, satın alabileceğiniz veya aldığınız, ürün ve hizmetlerimize ilişkin olacak ve dolayısıyla, başkaca herhangi bir unsura sahip olmayıp, yalnızca ürün ve hizmetleri içeren her türlü bilgiyi ihtiva edecektir. Sonuç olarak, beyan esasına dayalı şekilde talep edilen ve tarafınızdan bırakılan e-posta adresinizin geçerliliğini de, sözkonusu bilgilendirmemiz ve açıklamalarımız doğrultusunda teyit ve kabul etmiş olacaksınız.VERİLERİN DEĞERLENDİRME ESASI Üye İletişim ve Demografik Verileri

Kuşkusuz; web platformuna bırakılan iletişim verileri, karşılıklı bilgilendirmelerin yapılabilmesi ve gerekli durumlarda, üyelerimizle iletişime geçilebilmek maksadıyla kullanılacaktır. Firma politikamız gereği, üyelerimizin iletişim bilgileri, asla, kendilerinden teyit alınmadan diğer kurum ve kuruluşlarla paylaşılmayacaktır. Yasal yollar ve gerekçelerle, resmi makamlar tarafından, üyemize ilişkin firmamıza ulaşabilecek adres ve iletişim veri paylaşımı talepleri durumunda, üyelerimizi öncelikle bilgilendirme sorumluluğumuzu hassasiyetle yerine getireceğiz ve fakat, bir şekilde üyemize ilişkin kontak bilgilerinin revize edilmemiş olması halinde ki, iletişim mümkün olmayabilir, üyemize ulaşamamanın ve bir şekilde gerekli bildirimlerde (tebligatta) bulunamamanın sorumluluğu, hiçbir şekilde firmamıza ait değildir. İflas, yeddiemin görevlendirmesi, cebri icra yoluyla mülkiyetin devri gibi her türlü kanuni taleplerle karşılaşılması durumunda, irtibat bilgileriniz yasal talepte bulunana aktarılacaktır. Modüler İnovasyon Turizm ve Bilişim Hizmetleri A.Ş., kamu güvenliğinden sorumlu resmi dairelerin talepleri doğrultusunda, kişisel verilerinizi paylaşma hakkını saklı tutar,

Sitemizde yer alan yerli ve uluslararası bankalarımız vasıtasıyla, yaptığınız veya yapacağınız ürün ve hiznet satın almaları esnasında beyan edeceğiniz, kredi kartı numarası, son kullanma tarihi, CVV2 ve diğer bilgilerin paylaşılması durumunu da teyit etmiş olarak kabul edilirsiniz. Diğer türlü, ürün ve hizmet satın alma sürecini de sonuçlandırmanız söz konusu olamayacaktır.

Kuruluş felsefemiz gereği, emekli veya 55+ yaş üzeri üyelerimizin demografik bilgileri, kendilerine, bulundukları coğrafyada geniş bir ürün ve hizmet yelpazesiyle hizmet sunabilmemizin odağını oluşturmaktadır. Dolayısıyla, verilerin istatistiksel açıdan derlenmesi, tedarikçilerimizin ürün ve hizmetlerini genişletip, geliştirmesini de beraberinde getirmektedir. Söz konusu bilgiler, makro içerikte olması kaydıyla, başta havayolu ve konaklama tedarikçilerimizle paylaşılabilecektir. Diğer yandan, hafta içi öğleden sonra 14:00-18:00 arası şehir aktivitelerinden, emekli veya 55+ yaş üzeri üyelerimizin, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, yeterince ve geniş bir çeşitlilikte istifade edebilmeleri açısından, makro veriler halinde, yerel tedarikçilerle de paylaşılabilmesi yaklaşımımız, müşteri odaklı hizmet anlayışımızın gereğidir.,MALİ VERİLER

Retireepass.com platformunda bir satın alma işlemi yapan üyemize ait mali bilgilerin, süreci sonuçlandırmak maksadıyla, banka, kredi kartı şirketi gibi 3. Tarafları temsil eden mali kuruluşlarca paylaşılmasını da, aynı zamanda teyit etmiş bulunmaktasınız. Söz konusu paylaşımlar, kredi kartı numarası, son kullanma tarihi, CVV2 gibi unsurlarla birlikte, diğer ihtiyaç duyulabilecek tüm mali verileri içerir.DİĞER SİTELER, 3. TARAFLAR VE ONLARIN GİZLİLİK POLİTİKALARI

Sitemizde başka sitelerin linkleri bulunabilir. Modüler İnovasyon Turizm ve Bilişim Hizmeteri A.Ş. diğer web sitelerinin ve üçüncü tarafların gizlilikle ilgili yaklaşım, unsur veya gizlilik politikaları ile ilgili uygulamalarından sorumlu değildir.Diğer Unsurlar Gizlilik Önlemlerimiz

Sitemiz; denetimimizdeki verilerin yitirilmesi, arzu edilmeyen şekilde değerlendirilmesi ya da yapılandırılmasına mani olabilecek türden unsurlara karşın, yeterli güvenlik ve önleyici önlemlere sahiptir. Güvenli sunucu yazılımımız (SSL) endüstri standardını ihtiva etmektedir ve korumalı ticari işlemler için gereken, en güncel ve yeterli yazılımları içermektedir. Söz konusu yazılım, kredi kartı numarası, isim ve adres gibi kişiye özel verilerinizi özenle şifrelemekte ve bu verilerin, Internet üzerinde dolaşımda iken etüd edilmesine mani olmaktadır.

Retireepass.com Üyesi olarak profilinizde yer alan kredi kartı bilgilerinizin yalnızca son dört hanesi sistemde kaydedilmektedir. Diğer yandan; kuşkusuz, satın alma süreçlerinde, kredi kartı bilgileriniz, gereken tüm içeriği kadar, ilgili bankamızca sistemsel olarak algılanmaktadır.

Üye özelinde bir araya getirilen şahsi verilerin, sistemsel olarak derlenmesi ve paylaşımı konusundaki fiziksel ve elektronik işlem süreçlerinde güvenlik bariyerleri oluşturulmaktadır. Dolayısıyla; önlem olarak, zaman zaman, sitede işlem yaparken, henüz şahsi verilerinizi paylaşmadan önce, kimlik doğrulaması gibi, teyit mekanizmalarını da çalıştırmaktayız.Duyurular ve Yapılandırmalar

Retireepass.com; müşteri odaklı hizmet anlayışını devamlı surette geliştirmek maksadıyla, statik olmayan dinamik bir yapılanma politikası barındırmaktadır. Dolayısıyla, sitemizde yeralan tüm unsurlar değişime ve revize edilmeye açıktır. Buna paralel olarak, daha güvenlikli yapı, içerik ve unsurların inşası ile gizlilik politikamız ile beyanımız ve detayları da değişebileceğinden, revize bilgileri değerlendirmek adına, hem sitemizi yoğun bir frekansta gözlemlemenizi, hem de gizlilik politikamızın son halini teyit etmek amacıyla, bu sayfamıza da işlem yapmadan önce bakmanızı tavsiye ederiz. Farklı bir unsur olarak bu sayfada yer almadığı veya sizlere bildirilmediği müddetçe, mevcut gizlilik politikamız, uhdemizde ihtiva ettiğimiz tüm kişisel verileriniz için yürürlüktedir.

Yukarıda zikredilen beyanatlarla ilgili veya sitemizin çalışma prensipleri hususunda, yine de kuşku duyabileceğiniz bir unsur seziyor iseniz, info@retireepass.com e-posta adresimize veya diğer iletişim kanallarımız üzerinden, yanıtlanmasını arzu ettiğiniz konuları bizlere taşıyabilirsiniz. Sizlere süratle bilgilendirme yapılması hususunu hassasiyetle takip edeceğiz.

Adresimiz: Kireçburnu Mahallesi, Cem Sokak 18/2, 34457 Sarıyer/İstanbul
Telefon: 0850 305 46 27

Emekli veya 55+ yaş kitlesini temsil ediyorsanız; %70’e varan indirimlerle yurt içi veya yurt dışı seyahat etmek ister misiniz? Yaşadığınız lokasyonda hafta içi 10:00-18:00 arasındaki zaman diliminde, sinema, restaurant gibi şehir aktivitelerinden, ürün ve hizmetlerden %50’ye varan indirimlerle yararlanmak ister misiniz? O halde Retireepass.com’a hoş geldiniz :)

Retireepass.com | @2024 All copy rights reserved